สำนักงานการศึกษาภาคเอกชน จ.ยะลา จับมือ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ยะลา จัดโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (9 ก.ย. 54) ที่หอประชุมโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ยะลา นายสัญญา สุวรรณโพธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครยะลา (ดูแลฝ่ายการศึกษา) เป็นประธานในพิธีเปิดงานการศึกษาดาวเทียมผ่านทางไกล (DLTV) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยมีนายโสภณ อัชฌารัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (ผอ.สช.ยะลา) นายดิษฐ์พงษ์ ปรัชญาภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา คณะครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขายะลา พร้อมด้วยเด็กนักเรียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการการศึกษาดาวเทียมผ่านทางไกล (DLTV) เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงเรียนรังสีอนุสรณ์จังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยได้มีการประสานงานกับ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นายขวัญแก้ว วัชโรทัย เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ได้มีคุณภาพด้านการศึกษาที่ดี ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบัน

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราชกรณีย์กิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จนถึงปัจจุบัน การจัดลงนามถวายพระพรออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เครือข่ายบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) การแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ และ เผยแพร่ภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ในระดับชั้นต่างๆ

อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.